محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

قارچ کش ها

قارچ کش ها به دسته ای از سموم اطلاق می شوند که برای کنترل و پیشگیری و یا از بین بردن انواع قارچهای عامل بیماری در گیاه به کار می روند. و براساس نحوه اثر بیوشیمیایی گروه بندی می شوند. خاصیت حفاظت کنندگی، معالجه کنندگی و یا ریشه کن کنندگی از مهم ترین اطلاعات قارچ کش ها محسوب می شود. عواملی نظیر انعطاف پذیری استفاده از قارچ کش، قابلیت اعتماد به سموم کنترل ادعا شده بوسیله کارخانه سازنده، قابلیت تحرک در داخل گیاه، توانایی انتشار مجدد در سطح گیاه و قدرت رقابت با دیگر آفت کش ها از مهم ترین خصوصیات قارچ کش ها می باشد.

5 آیتم

جدولی  لیست 

5 آیتم

جدولی  لیست